उन्नतसर्वर

हीरा सदस्य
Chess.com स्ट्रीमर

डिटेंटे एट सोरीरे, टौस लेस जर्स सुरेhttps://www.twitch.tv/dicomaniaque

जे सुइस सोर कु'ए मोन एगे, जे पेक्स ग्रेविर एनकोर पास माल डी'एचेलॉन्स... बिना पेर्ड्रे मोन सॉरीरे (नी मोन रीरे डेमोनियाक)